Cum beneficiezi de pază și protecție gratuită dacă ești victimă a violenței domestice

Cum beneficiezi de pază și protecție gratuită dacă ești victimă a violenței domestice

Firma de securitate Sica Guard oferă gratuit servicii de monitorizare și intervenție băimărencelor care sunt victime ale violenței domestice într-o campanie susținută de SPAS și ASSOC Baia Mare, organizații care, de asemenea, oferă servicii femeilor agresate.

Condiții de înscriere în programul de protecție:

Pentru a beneficia de monitorizare și intervenție gratuită victimele trebuie să facă dovada abuzului prin următoarele documente:

- copie Carte de Identitate;

- certificat medico-legal – în cazul în care victima nu poate suporta costurile pentru eliberarea certificatului i se decontează de AVON – telefon la *2866 (linie gratuită) sau mail la contact@avoncampaniisociale.ro;

- dovada înregistrării plângerii la Poliție din care să rezulte obiectul plângerii și identitatea părților;

- Adeverință de la Asociația de Proprietari din care să reiasă că persoana împotriva căreia a fost formulată plângerea penală nu locuiește la adresa care corespunde obiectivului monitorizat Sica Guard (adeverința se va reînnoi o data la 3 ani);

- Copie după titlul de proprietate sau contractul de închiriere/comodat din care să reiasă că persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă și agresorul nu deține în proprietate/ folosință comună imobilul care corespunde obiectivului monitorizat;

- Dovada (Ordinul de protecție conform art. 23 din Legea nr. 217/2003 republicată) din care să reiasă că accesul agresorului în locuinţă este restricţionat sau limitat;

- În situația în care potențialul client nu locuiește la bloc, declarație pe propria răspundere că la adresa care corespunde obiectivului monitorizat Sica Guard nu locuiește persoana împotriva căreia a fost formulată plângerea, iar declarația se va reînnoi o dată la 3 luni.

Pentru informații suplimentare, contactează Sica Guard Baia Mare.

SERVICII

Pază umană

SICA GUARD este specializata in paza si protectia diferitelor unitati industriale, fabrici, hale de productie, institutii publice, zone rezidentiale.

Pază canină

Echipajele de intervenţie sunt însoţite în permanenţă de câini de pază special antrenaţi şi dresaţi de instructori cu o vastă experienţă, recunoscuţi la nivel internaţional.

Pază călare

Sica guard vine in intampinarea nevoilor diferitelor agenti economici care isi desfasoara activitatea in domeniul agriculturii\silviculturii printr-o gama de servicii cu totul nou pentru piata de profil, si anume prestarea serviciilor de paza in ferme, plantatii, exploatatii forestiere, fonduri de vanatoare sau alte unitati intinse pe suprafete mari de teren prin utilizarea cailor, special instruiti in acest sens.

Servicii de monitorizare şi intervenţie rapidă

SICA GUARD este o societate specializată în servicii de protecţie şi gardă, atestată şi licenţiată de organele abilitate ale statului în conformitate cu ultimele reglemetări europene aflate în vigoare.

Gărzi de corp

Societatea dispune de garzi de corp cu atestate internationale pentru asigurarea pazei si protectiei.